Choď na obsah Choď na menu
 


Vznik, história a súčastnosť vrábeľskej organizácie

25. 12. 2010

   História vzniku organizovaného chovateľstva na vrábeľsku spadá do povojnového obdobia, keď chovateľstvo na Slovensku je reprezentované Ústredím slovenských spolkov chovateľov drobných hospodárskych zvierat, ktoré bolo založené v roku 1946 v Bratislave. Rozdrobenosť chovateľských spolkov v Čechách a na Morave podľa chovateľských odborov vyvolalo potrebu vytvoriť jednotný chovateľský zväz. Stáva sa tak v roku 1957, keď vzniká Československý zväz chovateľov drobného hospodárskeho zvieratstva. Na Slovensku - Slovenský zväz.

   V roku 1961 sa zo Slovenského zväzu vytvoril Slovenský výbor Československého zväzu chovateľov drobných zvierat.

   V roku 1969 vzniká Slovenský zväz chovateľov ako samostatná nástupnícka organizácia zväzu na Slovensku.

   Významnou skutočnosťou pre toto obdobie bolo, že štát nemal ani zďaleka vyriešenú situáciu v zásobovaní mäsom, ako aj ostatnými komoditami poľnohospodárskej prvovýroby a tak výrazne podporoval v spolupráci s národnými výbormi rozvoj chovu drobných hospodárskych zvierat. Postupne dochádza k nárastu členskej základne, chovatelia dostávajú prídely krmív, zriaďujú sa výkupne. K tomuto obdobiu sa viaže aj dátum vzniku našej organizácie - 21. septembra 1959. Pri jej zrode stáli pán František Fekeč - prvý predseda, pán Vojtech Porubský - prvý hospodár a pán Vincent Fule - tajomník miestnej organizácie. Organizácia mala v tých časoch cca 70 členov.

   Chovateľská činnosť bola v tomto období zameraná ako už bolo naznačené na produkciu pre samozásobovanie. V meste pracovali dvaja výkupcovia králikov a králičích koží - pre Branko Nitra p. Bádovský a pre podnik Kara p. Šutka. Okrem toho organizácia pravidelne dodávala do výkupu cez 6000 vajec, vykupovali sa aj iné komodity napr. perie a pod. Popri hospodárskej produkcii sa postupne presadzoval chov čisto krvných plemien hydiny, králikov a holubov. Z hydiny to boli plemená - Plymutka biela, Vlaška jarabičia, Amrox, MInorka, Barneveltka. Z králikov dominovali plemená - Francúzsky strieborný , Činčila veľká, Nemecký obrovitý strakáč, Belgický obor, VIedenský biely , Z holubov - Anglický hrvoliak , Viedenská sliepočka. Vrcholom aktivity v tomto období činnosti organizácie bola historicky prvá výstava drobných hospodárskych zvierat v bývalom Dome dôchodcov u Padúcha v dňoch 21. - 22 novembra 1965. Chovatelia tu vystavovali 5 druhov hydiny, 8 plemien králikov, poštové a úžitkové holuby , bažanty, nutrie a kanáriky.  V roku 1966 vznikajú chovateľské organizácie v Novej Vsi nad Žitavou, Tajnej, Panej a v Lúčnici nad Žitavou.

   Druhá výstava zvierat sa uskutočnila v roku 1967 ZK ROH Tesla Vráble. Táto výstava do počtu vystavovateľov a plemien a druhov zvierat bola dovtedy najväčšou s vysokou návštevnosťou a ohlasom medzi chovateľmi. Ku koncu 70. rokov ale hlavne začiatkom 80. rokov dochádza skvalitneniu práce čo sa prejavuje aj na výsledkoch v jednotlivých odboroch. V organizácii je viacero uznaných rozmnožovacích chovov hrabavej hydiny ako aj dva chovy vodnej hydiny s ročnou produkciou cez 5000 kusov násadových vajec, ktoré sa dodávajú do uznaných liahní. V chove holubov je uznaný plemenný chov Kinga amerického - J . Urge, registruje sa cca 60 - 70 čisto krvných králikov. Organizujú sa stolové ocenenia, zvýšila sa účasť na výstavách. Do života aktívne stupuje i kynologický odbor s uznaním chovných staníc a odbor chovu exotického vtáctva s vývozom mláďat do zahraničia prostredníctvom Chovproduktu a jeho karanténnej stanice v Dunajskej Strede.

    Prelomové roky organizácia začína len s 20 členmi. Mimoriadna aktivita výboru pána Vojteka, Fuleho, Urgeho, Prieložného, Porubského,Gyuricu, Galambiovského, Csaka, Friedla, Solára priniesla svoje ovocie skvalitnení vnútrozväzového života. Organizácia si zhotovila vlastné výstavné klietky. Impulzom bolo i nadviazanie družobných vzťahov so ZO Lúkáčovce ako aj členstvo nášho člena M. Valacha v predsedníctve OV SZCH. Aktívne sme sa zúčastňovali Národných výstavách zvierat v Nitre a Európskych výstavách psov všetkých plemien v Nitre. Úspechom bolo zriadenie obvodného skladu krmív. Ešte do roku 92 pracovala dobre. Zrušenie poskytnutých priestorov pre činnosť urobilo svoje a tak v tomto roku organizácia usporiadala svoju " poslednú " obvodnu výstavu. Obnovenie činnosti sa viaže k roku 2003. Od roku 2005 je kríza definitívne zažehnaná a začína obdobie novej aktivity. Nadviazaním na výstavnú činnosť organizácia usporiadala VII Obvodnú výstavu, ktorú oboslalo cez 40 vystavovateľov z Vrábeľ a blízkeho okolia. Od vtedy sa pravidelne usporiadava obvodná výstava, na ktorej je prezentovaných približne 500 výstavných exponátov. V roku 2009 sme sučastne boli usporiadateľmi aj 34. Nitrianskej oblastnej výstavy.  Poriadanie výstav na vysokej úrovni, kvalita chovov a v mnohých prípadoch kvalita a esteticko-funkčná úroveň chovateľských zariadení prinášajú aj zaslúžené chovateľské úspechy. Počet rozmnožovacích chovov hydiny každoročne stúpa a zlepšuje sa aj registrácia králikov - cez 100 kusov ročne. Pravidelné školenia s posudzovateľmi prispievajú k doplňovaniu si vedomostí a tak úspechy v posledných piatich rokoch sú dobrým výsledkom práce nielen jednotlivcov ale i celej organizácie.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.