Choď na obsah Choď na menu
 


Obežník číslo 3- OV SZCH Nitra

26. 12. 2010

Skrátené vybraté hlavné body z obežníka čislo 3 - Informatívny. 

Členské schodze je potrebné aby sa uskotočnili na ZO do 31. januará 2011, príslušne materialy zápisnice je potrebné zaslať na OV Nitra do 20. februára. Po spracovaní materiálu budu zvolané aktívy predsedov odborných komisii. Oblastný aktív predsedov ZO sa uskotoční do 26. marca 2011.

Organizácie ,ktoré majú vo svojom pláne na rok 2011 usporiadanie výstav je potrebné aby nahlásili druh , dátum a miesto konanie výstavy. Členské za dospelého člena 4 €, za Mch 2 €, odviesť na OV SZCH.

Objednávky obrúčok v pôvodnej cene 0,20 € exotické vtáctvo podla tabuľky .

Oblastný výbor na svojom poslednom stretnutí hodnotil tiež prácu s našimi MCH. OV SZCH Nitra bola v tomto ruku poverená usporiadaním Medzinárodnej  vedomostnej súťaže. Poďakovanie Petrovi Korcovi ako aj Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre. Bližšie info. chovateli číslo 12.

Oblastný výbor predkladá na diskusiu formu práce s mládežou pre skvalitnenie jej činnosti. Vychádzajú zo zásady ,že ZO je základným a najdôležitejším článkom pre prácu s MCH - ich počet a zameranie však často nedosahuje takého stavu aby v niektorých smeroch bola dostatočne efektívna. OV SZCH prispeje svojími aktivitami ku skvalitneniu práce.

Pre prácu s mládežou doporučujeme.

A, Vytvárať priestor už v práce pláne v ZO

B,Činnosti treba tiež zahrnuť do rozpočtu ( ľahšia forma hľadania finančných zdrojov - Obce, organizácie.)

C,Vedením poveriť skúsených chovateľov so schopnosťou viesť a zaujať.

D,Pre činnosť hľadať spoluprácu na školách, samospráve ( vhodné sú skoly s adekvátnym zameraním - poľnohospodárske, veterinárne a pod. ) Možnosť viesť krúžky MCH na školách a podobne. 

OV SZCH zabezpečí podľa záujmu odborné vzdelávanie podľa požadovaného zamerania prostredníctvom našich posudzovateľov v mesiacoch február, marec , cyklus vzdelávacích podujatí pod odborným vedením. Termín a miesto budú včas oznámené podľa záujmu (možnosti - Ivanka , SoŠ Nitra,) 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.