Choď na obsah Choď na menu
 


Najčastejšie ochorenia králikov

28. 1. 2011
Najčastejšie VÍRUSOVÉ choroby králikov
 

Medzi vírusové ochorenia, ktoré najviac ohrozujú chovy králikov v našich zemepisných podmienkach, patria hemoragická choroba králikov – mor králikov a myxomatóza

 

MOR KRÁLIKOV

CHARAKTERISTIKA: patrí medzi pomerne nové virózy a rozšírila sa k nám v 80 – tych rokoch z Ázie a je charakteristická vysokou úmrtnosťou v chove, ktorý postihla, krvavým zápalom pľúc a krvácaninami vnútorných orgánov.

PÔVODCA: pôvodcom je kalicivírus, patriaci medzi jednoduché RNA vírusy.

PRIEBEH OCHORENIA: choroba sa šíri priamym kontaktom, vzduchom, prachom, bodavým hmyzom, krmivom.

PRÍZNAKY: Mor králikov zväčša prebieha v perakútnej forme - chovateľ nájde mŕtve zvieratá bez akýchkoľvek klinických príznakov, často v dobrej kondícii - a v akútnej forme: príznaky sú nešpecifické, ako je malátnosť, nechutenstvo, ospalosť, v priebehu niekoľkých hodín sa objavujú aj nervové príznaky- čiastočné alebo úplné ochrnutie, kŕče končatín, opuch spojiviek, krvácanie z nosa a zviera hynie zvyčajne do 12- 24 hodín po objavení prvých klinických príznakov. Veľmi zriedka sa mor králikov vyskytne v chronicke forme.

DIAGNÓZA: Rýchly priebeh ochorenia, úhyn zvierat bez akýchkoľvek klinických príznakov, veľká úmrtnosť v chove, pri pitve zisťujeme krvácanie vnútorných orgánov, hlavne pohrudnice, pobrušnice a obličiek.

LIEČBA: neexistuje.

PREVENCIA: je známe, že pred dosiahnutím 4. týždňa sú králiky voči kalicivírusu prakticky nevnímavé. Medzi 4.-10. týždňom sa vnímavosť zvyšuje a u zvierat vo veku nad 10 týždňov dosahuje maximum. Zvieratá sa môžu chrániť vakcínami pred hemoragickou chorobou od veku 5 - 6 týždňov, pričom imunita proti ochoreniu nastupuje asi za 10 dní a pretrváva pri väčšine dostupných vakcín 1 rok. Je bežná aj vakcinácia 2x do roka. Vakcíny prístupné na našom trhu: Castorex inj. a.u.v.( PHQ,SK ) , Pestorin Neo inj. a.u.v (BVI,CZ) ., olejovitá vakcína Rivak ( MVK, SK) , prípadne sa môžu použiť bivalentné vakcíny - súčasná vakcinácia moru a myxomatózy: Pestorin Mormyx ( BVI, CZ) , Castomix( PHQ, SK) . Očkujú sa len zdravé jednince- z vakcinácie vylučujeme aj gravidné samice v poslednom týždni gravidity z dôvodu možného potratu nešetrnou manipuláciou, ďalej vychudnuté zvieratá, zvieratá choré, či podozrivé z choroby.

Obrázok

 
MYXOMATÓZA
 

CHARAKTERISTIKA: Vírusové ochorenie králikov, charakteristické tvorbou podkožných zdurení tkanív, tzv. myxómov, príp. sprevádzané atypickým poruchami dýchacieho aparátu, prenášané bodavým hmyzom. .

PÔVODCA: veľmi odolný vírus z čeľade Poxviridae.

PRIEBEH OCHORENIA: Ochorenie je prenášané bodavým hmyzom, predovšetkým komármi, preto najväčšie nebezpečenstvo je v období dažďov, záplav, kedy dochádza k ich premnoženiu. Ochorenie sa nedá liečiť, ak sa zvieratá samovoľne vyliečia, stávajú sa bacilonosičmi. Preto jedinou ochranou pred ochorením je očkovanie. .

PRÍZNAKY: Po inkubačnej dobe (6- 10 dní) dochádza ku hlienovo - hnisavému výtoku z očí, k zlepeniu očí - hnisavý zápal spojiviek môže viesť až k oslepnutiu zvierat. Predovšetkým v oblasti hlavy, ale ja na krku a na trupe vznikajú tzv. myxomatózne uzly. Pozorujeme aj sťažené dýchanie v dôsledku opuchu nosnej sliznice. V poslednej dobe je známa aj tzv. pľúcna forma - u zvierat sa prejavujú dýchacie problémy, pri ktorých prítomnosť myxómov je obmedzená. Zvieratá hynú cca o 2 týždne na celkovú vyčerpanosť a vychudnutie. Tie, ktoré prežijú, stávajú sa bacilonosičmi. .

DIAGNÓZA: Stanovuje sa na základe klinického vyšetrenia. .
 

LIEČBA: neexistuje.

PREVENCIA: Jedinou ochranou pred ochorením je očkovanie. Zvieratá sa vakcinujú vo veku 10 – 12 týždňov a imunita pretrváva 4 mesiace, potom je potrebné vykonať revakcináciu. Imunita nastupuje podľa druhu použitej vakcíny o 3- 5 dní, plne rozvinutá je cca do 9- 10 dňa. Je možné očkovať aj mladšie králiky v ohrozených oblastiach, tieto je však potrebné revakcinovať už o 6 – 8 týždňov. Vakcíny dostupné na našom trhu: Myxoren ( BVK, CZ), Pharmavac MXT ( PHQ, SK) . Očkovať možno aj v chovoch zamorených alebo bezprostredne ohrozených myxomatózou. Po vakcinácii v týchto chovoch treba počítať s určitými stratami zvierat vakcinovaných v prodromálnom ( varovnom ) štádiu ochorenia. Vzhľadom k tomu, že ochorenie je sezónne, je treba vakcinovať (revakcinovať) tak, aby v kritickom období výskytu nákazy boli zvieratá v dostatočnej imunite. Preventívne sa očkuje v mesiacoch apríl a máj. Mláďatá sa odporúča vakcinovať v júli a v auguste. Materské protilátky tlmia efekt vakcinácie a preto sa neodporúča vakcinovať králiky mladšie ako 4 týždne. Očkujú sa len zdravé jedince- z vakcinácie vylučujeme aj gravidné samice v poslednom týždni gravidity z dôvodu možného potratu nešetrnou manipuláciou, ďalej vychudnuté zvieratá, zvieratá choré, či podozrivé z choroby.

Medzi ďalšie preventívne opatrenia patria : ochrana klietok inštaláciou sietí proti hmyzu, používaním prípravkov na likvidáciu hmyzu ( napr. BIO KILL spray , BIOCID , AGITA>), dôležitá je aj správna dezinfekcia v chove ( napr. ANTEC VIRKON S ).

Obrázok

 

Najčastejšie PARAZITÁRNE choroby králikov
 


 
Kokcidióza králikov
 

CHARAKTERISTIKA: Kokcidióza patrí k najčastejšie sa vyskytujúcim králikov a v rozhodujúcej miere ovplyvňuje úspešnosť chovu. Je charakterizovaná zápalom tenkého čreva, zápalom pečene a vysokým úhynom mladých zvierat.

PÔVODCA: Pôvodcom ochorenia sú drobné jednobunkové parazity Eimeria sp. . U králikov je dosiaľ známych 12 druhov, z ktorých väčšina parazituje v črevách, a len 1 druh napáda pečeň hostiteľa a to Eimeria stiedai.

PRIEBEH OCHORENIA: Najčastejšie sa však vyskytujú zmiešané formy invázie, kedy sú zvieratá napadnuté viacerými druhmi kokcídií. Zvieratá sa najčastejšie nakazia požieraním výkalov (čo je u králikov fyziologické), krmivom a podstielkou znečistenou výkalmi, zeleným krmivom znečisteným fekáliami chorých divých králikov, mláďatá pri cicaní zo znečistenej mliečnej žľazy. Zdrojom nákazy bývajú zvieratá s chronickou formou ochorenia bez klinických príznakov. Ochorenie zvyčajne kulminuje v chovoch na jar a na jeseň. Súvisí to s faktormi, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú odolnosť zvierat – výkyvy teplôt, náhle zmeny kŕmenia (prechod na zelené kŕmenie, sparené zelené krmivo, koncom zimy kŕmenie namrznutými, plesnivými okopaninami). Parazity, okrem toho, že škodia priamo, poškodzovaním tkanív otvárajú vstupnú bránu aj pre bakteriálne infekcie. Faktorom, ktorý „napomáha“ množeniu parazita, je aj zvýšené pH črevného obsahu, ktoré môže byť spôsobené: rozkladom črevného obsahu, ktorý je zapríčinený nedostatočným enzymatickým trávením bielkovín a zníženou činnossťou čriev a nesprávnym zložením črevnej mikroflóry, ktorá je zodpovedná za tvorbu organických kyselín priamo v črevách, podporu činnosti trávacich enzýmov v črevách, ochranu sliznice čriev pred pôsobením toxínov a pred priľnavosťou patogénnych mikroorganizmov.

PRÍZNAKY: Kokcidióza máva veľmi rýchly a zhubný priebeh predovšetkým u mláďat v dobe odstavu . Najčastejšie prebieha v kombinovanej akútnej forme- najprv sa začína v čreve a potom prechádza na pečeň. Choré zvieratá majú matnú a zježenú srsť, zväčšené nafúknuté a bolestivé brucho, často hnačku s prímesou hlienu alebo krvi, niekedy však aj zápchu, slinenie,slzenie,smäd, časté močenie, sťažený alebo nemožný pohyb, nechutenstvo. Pri pečeňovej forme často môžeme pozorovať u zvierat nepokoj, škrípanie zubami, hryzenie klietky, kŕče. Postihnuté mláďatá hynú v priebehu niekoľkých dní. Častý je aj apoplektický priebeh ochorenia, kedy zvieratá náhle hynú bez zjavných klinických príznakov. U starších zvierat sa vytvorí určitá odolnosť a ochorenie má mierny, často aj bezpríznakový priebeh. Takéto zvieratá však vylučujú oocysty do prostredia- sú zdrojom nákazy.

DIAGNOSTIKA: Prítomnosť parazitov je možné dokázať vyšetrením trusu, ktoré zabezpečí veterinárny lekár. Pri pitve uhynutých zvierat sa zisťuje rôzny stupeň zápalu tráviaceho traktu, črevá sú nafúknuté, ich steny sú zhrubnuté s drobnými krvácaninami, alebo silne začervenané, ich obsah je vodnatý, často s prímesou hlienu alebo krvi. Postihnutá pečeň je zväčšená s drobnými belavými uzlíkmi veľkosti špendlíkovej hlavičky, šošovice, prípadne až lieskového orecha.

LIEČBA: je úspešná iba na začiatku ochorenia. Liečime vždy celý chov. Účinné sú sulfónamidy (aj ako prevencia Sulfadimidin, Sulfacox,. Sutricol- PHQ, SK; Klozanit plv.sol. a.u.v. ( MVK, SK) ), ktoré pridávame do pitnej vody počas 3 dní, nasleduje 3 dňová prestávka a opäť podávame 3 dni. Odporúča sa kŕmiť len suchým krmivom. Snažíme sa dodržiavať dávky doporučené výrobcom liekov, aby sa dosiahla účinná koncentrácia, aby nedochádzalo k predávkovaniu , pretože sulfónamidy sú vo vyšších koncentráciách toxické. Každý tento liek má v liekopise aj na obale udanú ochrannú dobu na mäso. Ako prevencia je vhodné aj podávanie horkých mladých lístkov vrbiny.

PREVENCIA: Ochoreniu sa dá predchádzať dôslednou hygienou v chove :častým odstraňovaním trusu, postupným prechodom na nové krmivá, vyhýbanie sa sporným a nevhodným krmivám; niektorí chovatelia podávajú granule s prídavkom kokcidiostatík, ale vhodnejšie sa javí práve preventívne podávanie sulfónamidov , mladých lístkov vrbiny v čase odstavu mláďat, kedy sú tieto najcitlivejšie na prepuknutie choroby. Odporučený alternatívny postup prevencie: Slepé črevo u králikov plní podobnú funkciu ako predžalúdky u prežúvavcov. Preto podávanie antimikrobiálnych látok (antibiotiká, chemoterapeutiká) cez ústa králikom narúša ich trávenie, zapríčiňuje nerovnováhu a premnoženie choroboplodných mikroorganizmov v črevách. Odporúča sa teda: samiciam podávať probiotický prípravok PROPOUL plv. počas gravidity aj počas kojenia zamiešaním do krmív, v čase pôrodu a po pôrode podávať prípravok CARNIFARM sol. – na zvýšenie množstva a kvality mlieka (1 - 2 ml na 5 kg ž.h. do vody, počas celého odstavu mláďatám pridávať do pitnej vody prípravok CITROENZYMIX sol.10 ml na 5 – 10 litrov pitnej vody, prípravok PROPOUL plv. zamiešať do krmiva počas odstavu, počas výkrmu podávať pulzne prípravok CITROENZYMIX sol. podávať pri každej zmene krmiva (10 ml / 5 – 10 litrov vody). Podávané krmivá nemajú obsahovať antikokcidiká ani antibiotiká!!! Tento program je overená účinná náhrada za preventívne podávanie antikokcidík, zároveň zvyšuje úžitkovosť a zlepšuje zdravotný stav zvierat a umožňuje výrobu bioproduktov.

 

Obrázok

 
UŠNÝ SVRAB KRÁLIKOV

 

CHARAKTERISTIKA: Psoroptóza králikov je ochorenie lokalizované na báze a vnútornej ploche ušnice, kde spôsobuje zápal kože, vrstvenie chrást a následným škriabaním vznikajú trhlinky, ktoré sa stávajú potencionálnou vstupnom bránou pre druhotnú infekciu.

PÔVODCA: pôvodcom choroby je roztoč Psoroptes cuniculi

PRIEBEH OCHORENIA: Chovatelia si svrab obyčajne prinesú s novonakúpenými zvieratami, ktoré nemusia mať ešte vyvinuté zjavné príznaky ochorenia. Choroba sa v chove veľmi rýchlo šíri.

PRÍZNAKY: Svrab sa u chorých zvierat lokalizuje na báze a vnútornej ploche ušnice. Spočiatku je badateľné začervenanie vnútornej strany ušníc, neskôr sa tvoria žlté alebo červené chrasty, ktoré sa na seba lístkovito ukladajú. Niekedy sa ochorenie komplikuje bakteriálnou infekciou a poranené miesta hnisajú. U zanedbaných prípadov môže dochádzať k zápalom stredného ucha alebo mozgu, čo sa prejavuje stáčaním hlavy na postihnutú stranu. Choré zvieratá sú nepokojné, cítia svrbenie, škriabu sa.

LIEČBA: Ochorenie sa dá pomerne rýchlo vyliečiť, avšak je potrebné preliečiť celý chov a asanovať prostredie, inak sa môže stať, že sa nám bude pravidelne v chove vyskytovať. Na liečbu je možné použiť injekčný prípravok Ivomec- nie je však vhodný pre gravidné a kojace samice a má dlhú ochrannú dobu na mäso (28 dní). Preto sú vhodnejšie prípravky, ktoré sa aplikujú lokálne vo forme sprayov a rozprašovačov – napr. BIO KILL alebo Neostomosan ( 5 ml roztoku zriedime v 2 dcl vody a potierame týmto roztokom postihnuté ušnice) Liečbu je potrebné po týždni zopakovať. Zároveň treba odstrániť podstielky, chovné zariadenie vypáliť letlampou, a vystriekať antiparazitickými sprayom.

PREVENCIA: Najvhodnejšou ochranou proti zavlečeniu choroby do chovu je karanténa novodovezeného zvieraťa.

 

Obrázok

Najčastejšie BAKTERIÁLNE choroby králikov
 


Medzi najčastejšie bakteriálne choroby v chovoch králikov patria: pasteurelóza a syfilis králikov

   

PASTEURELÓZA KRÁLIKOV
   

CHARAKTERISTIKA: Pasteurelóza alebo infekčná nádcha je ochorenie králikov s vysokou chorobnosťou a a úhynom. Vyskytuje sa aj u divých aj u domácich králikov.

PÔVODCA: Pasteurella mutocida typ A, nezriedka sa vyskytuje v kombinácii s inými baktériami.

PRIEBEH OCHORENIA: Pasteurely sa vyskytujú aj v organizme zdravých zvierat a to najmä v dýchacích cestách a vo vonkajšom prostredí. Ochorenie prepukne hlavne v chovoch, kde je zlá hygiena, výživa , výskyt stresujúcich faktorov. Pôvodca sa môže dostať do chovu aj po zavlečení virulentných kmeňov hlodavcami alebo divožijúcim vtáctvom. Šíri sa priamym kontaktom zdravých zvierat s chorými alebo nepriamo prostredníctvom kontaminovaných predmetov, podstielkou, vodou. Pôvodca sa z organizmu vylučuje pri kašli a kýchaní- králikom dokáže kýchnuť až na vzdialenosť 5 m- a vzduchom sa takto dostáva priamo alebo nepriamo na vnímavé zvieratá. Preniesť sa môže aj z matky na dieťa. Ochorenie sa v chove veľmi rýchlo šíri.

PRÍZNAKY: Inkubačná doba je 1- 2 dni. Infekcia má rôzny priebeh: tzv. perakútny : zvieratá hynú za veľmi krátku dobu, cca do 24 hod za príznakov kŕčov; akútny priebeh: zvýšenie telesnej teploty, sťažené dýchanie, výtok z očí a nosa- na rozdiel od myxomatózy je zvyčajne jednostranný- srsť na predných končatinách je našuchorená a lepkavá od otierania nosa, hnačka a charakteristické fŕkanie, hynú za 1- 3 dni; chronický priebeh: králiky sú malátne , chudokrvné, chudnú, hnisavý výtok z očí, opuchy kĺbov, hynú za niekoľko týždňov až mesiacov.

DIAGNÓZA: Podľa klinických príznakov, pričom treba odlíšiť listeriózu, strepto a stafylokokovú infekciu a mor králikov. Smerodatné je mikrobiologické vyšetrenie, na ktoré zasielame zmenené orgány a tkanivá- pri pitve, pri akútnej forme zisťujeme krvácaniny na dýchacích cestách, ale aj v tráviacom systéme; pri chronickej forme nachádzame aj drobné odumreté miesta na pečeni, abscesy v podkoží, zápal pohrudnice a obalu srdca...

LIEČBA: Antibiotiká a vitamín A. Používanie ATB síce vedie k liečebnému efektu, nezabráni však stratám pred začatím liečby, dodržiavanie aplikácia antibiotík značne predlžujú dobu výkrmu a v neposlednom rade vzniká riziko vzniku rezistencie- odolnosti.

PREVENCIA: Prevenciou je hlavne karanténa novonakúpených zvierat, ďalej optimálna výživa, zoohygiena a vakcinácia. Na trhu je dostupná vakcína Pasorin OL inj. a.u.v. ( BVT, CZ) . Prvá vakcinačná dávka v 4. týždni, druhá dávka v 7. týždni, tretia v 10. týždni (chovné králiky). Ďalšia pravidelná imunizácia vždy jednou vakcinačnou dávkou 1 x za 6 mesiacov.
Pri prvej vakcinácii starších králikov sa imunizácia vykoná dvakrát v intervale troch týždňov, ďalšie pravidelné imunizácie sa opakujú jednou vakcinačnou dávkou 1x za 6 mesiacov. Pasteurely sú malo odolné, vysušením zahynú o 2 až 3 dní, v krvi a výkaloch vydržia však až 10 dní a vo vode až 3 týždne. Vyššie teploty a bežné dezinfekčné prostriedky ich ničia za niekoľko minút.

   

Obrázok

 
SYFILIS KRÁLIKOV
 

CHARAKTERISTIKA: Ochorenie králikov – domácich aj voľnežijúcich- prenášané pohlavným stykom, charakterizované vredmi na vonkajších genitáliách, ktoré sa neskôr môžu rozšíriť. Choroba nie je prenosná na človeka a ďalšie druhy cicavcov, okrem dvojitozubcov.

PÔVODCA: Treponema cuniculi

PRIEBEH OCHORENIA: Nákaza sa dovlečie do chovu obyčajne novonakúpenými zvieratami, zvlášť plemenníkmi pri nekontrolovateľnom doplňovaní chovu. K ochoreniu teda dochádza pri párení, ale môže sa preniesť z matky na mláďatá počas pôrodu a tiež pri kojení. Určitý význam má aj prechod treponém cez poranenú pokožku ( sliznice) napr. prostredníctvom infikovanej podstielky, vody. Mláďatá v rannom období sú odolnejšie- sú chránené protilátkami z materského mlieka.

PRÍZNAKY: Inkubačná doba je pomerne dlhá – 3- 6 týždňov. Choroba zvyčajne prebieha v chronickej forme a často končí spontánnym uzdravením. Chorobné zmeny sú obmedzené na sliznice a kožu- začínajú ako zápalové ložiská, neskôr sú to uzlíky veľkosti šošovice a napokon vredy veľkosti mince, lokalizované v oblasti genitálií. Neskôr dochádza ku tzv. generalizácii,kde sa vredy rozšíria aj na oblasť hlavy ( zvlásť na pyskoch, viečkach,nose...)

DIAGNÓZA: Podľa charakteristích príznakov, len treba odlíšiť poranenia, ekzémy a zápaly kože z inej príčiny.

LIEČBA: Na terapiu sa používa Penicilin G .

PREVENCIA: Predovšetkým karanténa novodovezených zvierat, prehliadka zvierat po návšteve výstav, potrebné je aj dodržiavať vhodné zoohygienické podmienky v chove.

 

Obrázok

 

Príspevok zaslal Marek Roháč

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: vypadana srst

(Janka, 18. 4. 2016 16:34)

Ak máte samičku, môže si robiť hniezdo, vtedy si zvyknú šklbať srsť

Chcem sa spýtať

(Dominik, 31. 5. 2015 11:04)

Zdravím chcem sa spýtať mám máleho zakrsleho zajka, a zo dna na den prestal chodit, len leži, vobec nechodi predné labky ma od seba ako keby robil šnuru a nemôťe chodiť? čim to môže byť? vdaka

Re: Chcem sa spýtať

(Peter, 23. 8. 2015 20:13)

Pod kožou králika som našiel oválnu bulku o priemere 1 cm. Nejaví príznaky žiadnej choroby. O čo sa môže jednať?

Re: Re: Chcem sa spýtať

(Bobrík, 12. 3. 2016 18:55)

našmu domacemu zajačikovi som našla na krku bozulu ale zajko je čuly konzumuje stravu beha vyzera v pohode len ta hrca akoby mal podkožny tuk prosim neviete mi poradiť co to moze byť

Hnisavé ložisko pod kožou králika

(Vlado, 19. 12. 2015 15:28)

Chcel by som vedieť o akú chorobu ide keď pri sťahovaní kože zistím ohraničené ložisko hnisu.

v nose hlien

(peter, 4. 9. 2015 20:52)

kupil som 3 mesacnu samicu,dal ju zaockovat. Obcas jej vidim v nozdrach hlien.Co je to za chorobu,co ju sposouje a ako ju liecit?

Re: v nose hlien

(J.S , 5. 12. 2015 17:37)

Najlepšie vyradiť z chovu. Jedná sa o nákazlivú " chrípku králikov "v podstate neliečiteľnú . Ľahko šíriteľná tj. možný prenos a j na ostatné králiky v chove.

konzumacia

(vlasta, 29. 9. 2014 9:14)

Dobry den,
chcel by som sa opytt je vhodna konzumacia takto choreho kralika napadnuteho MYXOMATÓZA
Dakujem

Re: konzumacia

(karol, 26. 2. 2015 22:25)

samozrejme nic sa ti nestane

kychani

(samuel, 25. 11. 2014 19:03)

Mam tyzden dvoch 7-tyzdnovych kralikov a kychaju mi ked im dam seno(pupavove z DM) ale velmi im chuti a nadelaj ho jedia. Coto j?

Parazity králikov

(Gludka, 5. 8. 2014 12:27)

Dobrý deň. V miske s vodou u našej samice králika objavujeme každý deň asi 1cm veľké klinové, biele tyčinky - nehýbe sa to, má to tmavšiu špičku, ale neviem ani určiť, či je to živý organizmus, alebo zvyšok rastliny. Myslím si, že to nieje z výkalov, pretože v miske je väčšinou iba voda, nie trus. Misku jej umývam najmenej 1-krát denne, často aj 2-krát. Vodu jej meníme častejšie. Je to samica, od ktorej sme pred pár dňami odstavili mladé - mala ich až 12 v jednom vrhu. Môžete mi poradiť?

ucho

(iva, 25. 7. 2014 11:47)

Čo znamena prosím vas ak zacalo odstavat zajacovi iba jedno ucho, jedno mu pekné stojí a druhé má padnute..

Re: ucho

(J.S , 25. 7. 2014 12:20)

Opravím - králikovi !!
Môže byť toho viac . U domácich prejav aj kríženia- v predchádzajúcich generáciách mohol byť niekde král. baran. Tiež prejav extrémnych teplôt, treba pozrieť či sa netvoria fľaky - možná reakcia na myxomatózu.

kozna choroba

(J.S, 24. 7. 2014 22:45)

Predpokladám že má kožné parazity / roztoče/ . Dá sa to liečiť injekčne myslím prípravok Galmektin , Ivomek . Poradia vo vet. lekárni.

Prosím o radu

(J.S, 24. 7. 2014 22:34)

Na trhu sú vakcíny proti obom chorobám a to buď kombinované, alebo osobitne proti moru a myxomatóze. Väčšinou sa obdobia ochorení striedajú ale počas tohto roka už boli zaznamenané obidve ochorenia. Súvisí to s výskytom komárov, ktoré sú hlavným prenášačom. Viac na stránke PHARMAGAL BIO sro, prípadne podobné.

zas nám hynú mladé

(J.S, 24. 7. 2014 22:22)

Ani som nepostrehol že tu máme toľko komentárov, tak trochu neskôr skúsim odpovedať,
Treba popísať spôsob chovu. V posledných rokoch robí značné zdravotné potiaže enteritída - črevná choroba - nafúknuté králiky, hnačky. Ak sú to takéto prejavy , treba takéto králiky izolovať /ak je spoločný odstav pretože v priebehu 2-3 dní sa to objaví aj u klinicky zdravých. / Predpokladám kŕmenie granulami skúsiť zmeniť a pridať viac sena. Dobrá je aj častá výmena slamenej podstieľky Pokiaľ sú znečistené po hnačke pomohlo aj vykúpanie znečistenej časti a voľný výbeh.

prosím o radu

(J.S, 24. 7. 2014 22:06)

Väčšinou sa jedná o avitaminózu . Občas sa to stáva a nemá cenu to liečiť ,

prosím o radu

(Paľo, 18. 7. 2014 10:06)

Dobrý deň. Mám králika a posledné dni má hlavu vykrútenú do jednej strany. Neviem čo je to za choroba, vyzerá to ako pri porážke.

ochrnuta koncatina

(Lila, 8. 6. 2014 19:25)

Dobry den viem ze toto je forum o psikoch ale chcela by som sa oopytat ci by ste mi mohli poradit ohladom mojho zajacika domaceho...uz par mesiacov ma hnacky ale je to skor tak na striedacku hnacky-normane vykaly.uz mala dve operacie na brusenie zubov pretoze zadne zuby jej vrastaju do stredu a taktiez je vykastrovana.
vcera som ju nasla ochrnutu na jednu zadnu nohu stale sa prevaluje na ten bok a viac menej sa plazi len prednymi nozkami,,,teraz v auguste bude mat 4 roky takze este nieje az taka stara
neviete co by to mohlo byt?stale len lezi pretoze sa nedokaze postavit na zadne nozky...dakujem za pomoc

Re: ochrnuta koncatina

(Lila, 8. 6. 2014 19:26)

ten uvod si nevsimajte....:-D